Thứ sáu yếu tố Inc là một trong hàng đầu cấp graphene, màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng trung, capacitive touch màn hình nhà sản xuất và nhà cung cấp, và cũng một công ty chuyên nghiệp và nhà máy, chào mừng đến với nhập khẩu graphene sản phẩm từ chúng tôi. Công ty cổ phần thông qua chứng nhận sản phẩm Đức TUV NORD ISO9001 vào tháng 9 năm 2014; và Tổng công ty đã được phê duyệt trong hệ thống chuyển phần quốc gia SME Co., Ltd. vào tháng 10 năm 2014.

Sản phẩm nổi bật

Hơn

Tin tức

Hơn

no more waiting, let's get started!