Thứ sáu yếu tố Inc là một trong những nhà sản xuất hàng đầu cấp graphene và nhà cung cấp, và cũng một công ty chuyên nghiệp và nhà máy, hoan nghênh nhập graphene bột, graphen ôxít, tinh khiết graphene, graphene tổng hợp, graphene nanopowder, graphene flake bột, lớp duy nhất graphene, graphen ôxít bột, độ tinh khiết cao nano graphene, graphen ôxít phân tán, đa lớp nano graphene sản phẩm từ chúng tôi.