Graphen trong vật liệu Composite--nguyên tố thứ sáu

Graphen là vật liệu mỏng nhất trong tự nhiên, cũng với cường độ cao nhất mà có thể cải thiện đáng kể sức mạnh cơ khí polymer cao, độ dẫn điện và nhiệt. Ví dụ, 15-50% của sự gia tăng của sức mạnh cơ khí có thể đạt được sau khi một số tiền nhất định của graphene được thêm vào nylon 66; Khi graphen thêm vào silicon cao su, bền có thể là 2 lần với vật liệu đệm; Nếu chúng tôi thêm graphene vào nitrile butadiene cao su, 8 loại bất động sản cơ khí có thể được cải thiện 1 - 5 lần. Cũng trong khác bình thường cao polymer như resin、PP và PVC, graphene sẽ giúp rất nhiều trong việc cải thiện nhiều tài sản.