Hội nghị đổi mới sáng tạo quốc tế Graphene 2016 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc Qindao

Năm 2016, hội nghị quốc tế Graphene đổi mới sẽ được tổ chức tại Qingdao, Trung Quốc vào ngày 22-24, bây giờ trong năm thứ ba của mình, các 2016' Hội nghị đổi mới sáng tạo quốc tế Graphene (GRAPCHINA 2016) tổ chức hàng năm và là một triển lãm thương mại quan trọng và các sự kiện học tập cho các địa chỉ thực tế và lập pháp hồi đáp tới rủi ro Graphene đầu tư và thương mại hóa. Chủ đề Trung tâm của nó thời gian này là "sức mạnh mới, xu hướng mới và phát triển mới". Nó nhằm mục đích để hiển thị ảnh hưởng đáng kể về công nghệ tương lai trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, để chỉ ra xu hướng tiên tiến của mới bùng nổ graphene ngành công nghiệp này, để khám phá những cơ hội vàng từ trường hợp thành công hiện tại, và cuối cùng thúc đẩy quá trình thương mại hóa toàn cầu graphene.