Graphen năng lượng lưu trữ ngoài chú ý Pin Lithium Battery

Theo báo cáo, tạp chí uỷ quyền công bố một nghiên cứu mô tả một mẫu thử nghiệm "oxy-lithium battery", dựa trên liti oxit, có khả năng lưu trữ 5 lần hiện nay pin lithium cho quyền lực. Công nghệ này do sự mất ổn định nhiệt trong quá khứ, tổng hợp rắn liti oxit tinh khiết không được đảm bảo. Nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng bằng cách sử dụng thích hợp than chì để làm cực âm, tinh thể liti oxit ở Li-O? pin vẫn ổn định, mà có thể giữ pin xa quá nóng.