Graphen nửa đầu của chính sách công nghiệp hỗ trợ dự kiến sẽ giới thiệu

Thông tin kinh tế hàng ngày, gần đây đã được thông báo bởi các cơ quan, bao gồm cả "chất liệu 'Mười lăm' kế hoạch mới" của Graphene nhiều, công nghiệp hỗ trợ chính sách, dự kiến sẽ được tung ra trong nửa đầu. Các chính sách thúc đẩy Graphene ngành công nghiệp trong khóa công nghệ là cốt lõi của thời kỳ "Mười lăm" để đạt được một bước đột phá và công nghiệp hóa nhanh chóng. Giai đoạn "Mười lăm", Graphene ngành công nghiệp sẽ dần dần hình thành một Graphene bề mặt vật liệu điện cực điện pin lithium-ion battery, Graphene chất nền cho biển kỹ thuật chống ăn mòn Sơn, linh hoạt điện tử Graphene phim Graphene chất nền cho các lĩnh vực quang bốn cụm công nghiệp, cao hiệu suất nhiệt giao diện tài liệu, quy mô công nghiệp toàn ngành công nghiệp dự kiến sẽ vượt quá tỷ nhân dân tệ.