Graphen là ứng dụng tiếp theo sẽ da nhân tạo?

Vật liệu Graphene này huyền diệu, có thể sớm được sử dụng để làm cho cảm biến nhạy da nhân tạo và mặc sức khỏe.

Graphen là mỏng nhất thế giới và cũng là khó khăn nhất của vật liệu nano, và các mức giá cao của truyền. Đó là những đặc điểm mà làm cho nó nguyên liệu học Imperial College London, da nhân tạo. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng thông qua 3D in nó vào lớp phủ hóa học thay đổi.