Triển lãm sơn lớn của châu Âu cho bộ phận thứ sáu

Chúng tôi cảm ơn tất cả các khách hàng đã có mặt tại gian hàng của chúng tôi và thảo luận về các ứng dụng tiềm năng của graphene trong ngành công nghiệp mạ như chống ăn mòn, lớp phủ dẫn điện, lớp phủ dẫn nhiệt

IMG_0021.JPG