Vật liệu Graphene mới đã phát triển nhanh chóng trong một loạt các lĩnh vực

Nam Ninh, ngày 22 tháng 8 - một diễn đàn graphen được tổ chức tại miền Nam Trung Quốc Quảng Tây khu tự trị Choang mà thu thập hơn 400 nghiên cứu từ các quốc gia khác nhau, bao gồm cả chủ đầu tư giải Nobel giá 2010 Konstantin Novoselov.


Graphen là vật liệu mạnh nhất và nhẹ nhất thế giới; một lớp duy nhất của graphene là chỉ 0.335 nanometers dày cũng với cao điện và nhiệt dẫn đó có khách hàng tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học, nước nguồn tài nguyên điện tử và công nghệ mạng, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và ô tô.

Trung Quốc đã áp dụng cho các bằng sáng chế graphene hơn 2200, chiếm 40% trên thế giới. "Công ty Trung Quốc đã phát triển một quay của graphene ứng dụng trong các lĩnh vực như năng lượng lưu trữ, sơn, và tiến hành các bộ phim, do đó, chúng tôi có thể nhanh chóng công nghiệp hoá nhất," nói Shang Yong, đứng vice president của Trung Quốc Hiệp hội khoa học và công nghệ.

Tại diễn đàn liên tục graphene tại thủ đô của Quảng Tây Nanning, giáo sư Konstantin Novoselov nói rằng graphene đã dẫn đến nhiều khả năng và cơ hội, và các vật liệu mới sẽ được áp dụng trong viễn thông và Internet của những điều.