Công nghệ vật liệu thứ sáu (Changzhou) đã đạt được chứng nhận ISO 14001

Đã đạt được chứng chỉ ISO 9001 năm 2014, Công nghệ Vật liệu thứ sáu (Thường Châu) đã thông qua chứng chỉ ISO 14001 thành công. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường cho The Sixth Element

25018E00121R0M英文.jpg


22222.jpg