Thứ sáu yếu tố (Changzhou) vật liệu công nghệ công ty TNHH gia hội nghị đổi mới sáng tạo quốc tế Graphene thứ ba (GRAPCHINA 2016)

Thứ ba hội nghị đổi mới sáng tạo quốc tế Graphene (GRAPCHINA 2016) đã được tổ chức tại thanh đảo, Trung Quốc, ngày 22 tháng 9Ndcho đến ngày 24 tháng 9th, năm 2016. Nó là một hiển thị quan trọng thương mại và tổ chức sự kiện học tập, giải quyết các câu trả lời thực tế và lập pháp để rủi ro đầu tư và thương mại hóa graphen.

Yếu tố thứ sáu (Changzhou) vật liệu công nghệ công ty tham gia triển lãm này với gian hàng của 54 m2, Hiển thị các sản phẩm của công ty graphene và các ứng dụng có liên quan. Nguyên tố thứ sáu giáo sư Zhu và tiến sĩ Ma đã mời là khách mời đặc biệt tại hội nghị và thực hiện một bài thuyết trình cũng nhận được. Giáo sư. Roff, nhà tư vấn đặc biệt của các nguyên tố thứ sáu viếng thăm các gian hàng và thảo luận graphene với khách truy cập