Công nghệ vật liệu thứ sáu yếu tố (Changzhou) trình bày SE1132-phụ gia chống ăn mòn hoàn hảo trong châu Âu sơn Hiển thị năm 2017

SE1132 được phát triển đặc biệt cho việc sử dụng trong lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn cho môi trường ăn mòn nặng. Sử dụng SE1132, các chất nền, mồi cho thấy một sự gia tăng đáng kể trong các điện trở suất ăn mòn khi điều tra trong muối xịt thử nghiệm.  SE1132 bây giờ đủ điều kiện cho các hệ thống theo 12944:2007 phần 5. Khô bề dày của lớp phủ mồi là tương đương với kẽm giàu mồi hệ thống (kẽm nội dung>80%). SE1132 chứa chất nền, mồi đã được áp dụng thành công trong các hệ thống sơn cho thép tháp của nhà máy điện gió, thép cầu và biển vận chuyển hàng hóa container.