Nguyên tố thứ sáu và công nghệ Daopeng Hiện tại lớp phủ chống ăn mòn dựa trên graphene ở Trung Quốc Coat

ChinaCoat 23 được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2016. Đây là chương trình sơn lớn nhất ở châu Á, thu hút người từ 27 quốc gia và hơn 1000 nhà triển lãm chuyên về sơn, mực, nguyên liệu, vv .

  Công nghệ thứ sáu và công nghệ Daopeng đã trình bày lớp phủ chống ăn mòn graphene ở Trung QuốcCoat. Các lớp phủ chống ăn mòn dựa trên grapheneE1132 từ phần tử thứ sáu là một cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng chống ăn mòn trong môi trường biển. Thêm 1% graphene vào lớp sơn lót, được chế tạo chỉ với 25% bột kẽm, có thể đạt được hơn 3000 giờ Các thử nghiệm phun muối. So với các hệ thống chống ăn mòn thông thường sử dụng 70% đến 80% bột kẽm, công thức mới này với graphene 1% làm giảm 50% lượng kẽm cần thiết.