Điểm nổi bật của nguyên tố thứ sáu tại Hiển thị các lớp phủ Châu Âu

Công nghệ vật liệu thứ sáu yếu tố (Changzhou) là sẵn sàng cho việc hiển thị phủ Châu Âu ngày 4 tháng 4thcho đến ngày 6 tháng 4th, năm 2017. Tập trung vào bảo vệ chống ăn mòn và các vật liệu dẫn điện kỹ thuật điện, các yếu tố thứ sáu quà SE1132 như là chất phụ gia chống ăn mòn cao, kéo dài bảo vệ ăn mòn đáng kể. SE1233 là một loại cao conductive graphene cho phép khách hàng để giảm số lượng phụ gia dẫn điện trong khi duy trì các thuộc tính điện của lớp phủ. Một màu sắc nhẹ hơn là kết quả.  Hãy đến và nhìn thấy chúng tôi trong lớp Châu Âu để thảo luận về các sản phẩm và tất cả những gì liên quan đến các ứng dụng của graphene trong lớp phủ.