Nguyên tố thứ sáu chào đón khách tham quan Triển lãm sơn châu Âu

Với Triển lãm Tráng châu Âu tiếp cận The Sixth Element chào đón tất cả khách hàng và khách hàng để khám phá giá trị của graphene cho các ứng dụng phủ của họ tại Gian hàng của The Sixth Element 7 - 731. Element thứ sáu sẽ chứng minh với các dự án thực tế đời sống mà sản phẩm của Sixth Element có thể tăng cường trong lớp phủ . Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi được ra đi để nói chuyện với khách tham quan chương trình.

1.jpg