Phần tử thứ sáu giới thiệu Lốp được tăng cường bằng graphene

Sixth Element , nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm graphene có trụ sở tại Trung Quốc, đã hỗ trợ đối tác Shangdong Hengyu Technology Group, một nhà sản xuất lốp xe hàng đầu của Trung Quốc, trong việc phát triển các công thức lốp thể hiện tác động tích cực của graphene đối với việc thực hiện lốp xe như là một ví dụ cho sản phẩm cao su.

Chỉ cần thêm một lượng nhỏ SE2430 của các bộ phận thứ sáu vào các công thức của lốp xe, tỷ lệ mòn của lốp giảm hơn 25%, trong khi độ rách đã tăng hơn gấp đôi. Công nghệ nguyên liệu thứ sáu đã trình bày loại lốp Horizon HD mới được phát triển trong hội nghị GRAPHCHINA 2016.

Kiểm tra đường bộ gần như đã hoàn thành và tiếp thị dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm 2016.