Thị trường thế giới của Graphene đến năm 2025

Thị trường toàn cầu cho graphene tiếp tục phát triển với lượt công nghệ đột phá sản xuất, đầu tư mới và các danh sách công cộng của nhà sản xuất của graphene. Hiện có hơn 200 công ty sản xuất graphene hoặc phát triển ứng dụng. Thúc đẩy bởi nhu cầu từ các thị trường mà vật liệu tiên tiến được yêu cầu, graphene hứa hẹn sẽ vượt xa tất cả vật liệu nano hiện nay, đặc biệt là trong các ứng dụng lưu trữ điện tử và năng lượng tiêu dùng. Các thị trường khác graphene sẽ tác động đến bao gồm vũ trụ, ô tô, sơn và sơn, thông tin liên lạc, in ấn 3D, lọc, cảm biến, năng lượng mặt trời, dầu và mỡ bôi trơn.