Phó thủ tướng thăm hội đồng nhà nước thứ sáu yếu tố (Changzhou) vật liệu Technology Co. Ltd

Tháng Chín 22nd, Ma Kai, phó thủ tướng hội đồng nhà nước đến thăm các thứ sáu yếu tố (Changzhou) vật liệu công ty TNHH công nghệ để điều tra sự phát triển của ngành công nghiệp graphene.

Các trạm thứ ba của cuộc điều tra này, Premier Ma viếng thăm các nhà máy và thảo luận với Bill Qu, chủ tịch của The thứ sáu yếu tố (Changzhou) công ty TNHH công nghệ vật liệu chi tiết của sản phẩm graphene và đã đưa ra lời khen cao cho công ty.